NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2024

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 09/07/2020 00:25
(LĐ online) - Sáng 9/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 253 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 69 tổ chức cơ sở đảng trong toàn thành phố.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

 

 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
 
Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành của tỉnh và Tổ chỉ đạo Đại hội của tỉnh.
 
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Trước đó, tại phiên Đại hội trù bị được tổ chức vào chiều 8/7, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội trù bị cũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng, nội quy và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu. 
 
Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
8 giờ 15':
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V trình bày diễn văn khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

 
Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở đảng cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu cũng nêu 4 nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội lần này phải thực hiện. Đó là: Thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; đồng thời, phân tích, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; qua đó, quyết định những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, tạo sự đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ, xây dựng thành phố Bảo Lộc thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại II. 
 
Đại hội tập hợp và phản ảnh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên và nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ và Nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Đại hội xem xét lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, có tinh thần quyết tâm đổi mới, không ngại khó khăn, gian khổ trước yêu cầu và áp lực mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên tinh thần kỷ luật của Đảng và thượng tôn pháp luật để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, có tính kế thừa để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. 
 
Đại hội chọn lựa, bầu Đoàn đại biểu đại diện cho các ngành, các cấp, tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện.
 
 
Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân và các cháu thiếu nhi thành phố chúc mừng Đại hội
Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân và các cháu thiếu nhi thành phố chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, thay mặt Đại hội tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, thay mặt Đại hội tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng


9 giờ 00':
 

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, trình bày báo cáo chính trị
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa V, trình bày báo cáo chính trị

Sau khi Đại hội thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trước Đại hội. 
 
Theo đó, báo cáo chính trị đã nêu cụ thể những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế; văn hóa xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò của mặt trận, đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; một số kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội V.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội


Trong 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V và Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, đã khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo động lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ vừa qua.
 

 

Đặc biệt, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tương đối đồng bộ, góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố nói riêng và các huyện khu vực phía Nam nói chung. Số doanh nghiệp tăng bình quân 12,47%/năm, hộ kinh doanh tăng bình quân 3,3%/năm. Số dự án thu hút đầu tư tăng 50% so với nhiệm kỳ trước. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm chủ yếu ngày càng mở rộng, giá trị xuất khẩu tăng bình quân 18,4%/năm. Cơ sở dịch vụ du lịch tăng cả về số lượng và chất lượng phục vụ; số khách đến địa bàn tăng bình quân 6,5 - 7%/năm. Thương hiệu Trà B’Lao, Tơ lụa Bảo Lộc bước đầu đã khẳng định được vị thế trên thị trường. 
 
Đến nay, có 6/6 phường đã đạt chuẩn văn minh đô thị và hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 5/5 xã. Hiện nay, thành phố đã đạt 41/51 tiêu chuẩn trong hệ thống các tiêu chí của đô thị loại II. Có 3 công trình trọng điểm đã hoàn thành, 2 dự án trọng điểm đang trong giai đoạn thực hiện, 2 dự án đang trong giai đoạn giải quyết khó khăn về nguồn vốn.
 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

 
Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Bảo Lộc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, phát huy vai trò của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp để lãnh đạo tổ chức thực hiện. 
 
Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đảm bảo nghiêm túc, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. 
 

 
Báo cáo cũng nêu lên bối cảnh, mục tiêu phát triển thành phố Bảo Lộc trong 5 năm tới 2020 – 2025. 
 
Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại II, có hạ tầng đồng bộ; là đô thị hạt nhân phía Nam, trung tâm Tiểu vùng III, trung tâm công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm thương mại cấp vùng, đáp ứng các yêu cầu theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050. 
 
Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành thương mại, dịch vụ, du lịch; mở rộng quy mô, phát triển sâu công nghiệp sản xuất các sản phẩm có ưu thế; thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội để nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 
 
Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, hướng đến xây dựng nền hành chính đề cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển toàn diện, bền vững.  
 


9 giờ 35':
 

Đồng chí Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V
Đồng chí Đoàn Kim Đình – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V


10 giờ 00':

Sau phần báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đoàn Văn Việt đánh giá, biểu dương những kết quả, thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân thành phố đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, phân tích những mặt hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua; lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp để Đại hội nghiên cứu trong quá trình thảo luận với mong muốn Bảo Lộc luôn phát triển xứng tầm với trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội phía Nam của tỉnh, đô thị chức năng khu vực.

 

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đồng chí Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; căn cứ quy chế bầu cử trong Đảng và xuất phát từ thực tiễn của Đảng bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới phải là một tập thể thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất về ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với Nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho Đảng bộ thành phố để tham gia đóng góp tích cực vào sự thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

 

Đồng chí Đoàn Văn Việt tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Đoàn Văn Việt tặng hoa chúc mừng Đại hội


10 giờ 45':

Trong phần cuối của phiên khai mạc, Đại hội đã nghe một số đơn vị tham luận góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương – Bí thư Đảng ủy Phường 1 tham luận với chủ đề: “Một số nhiệm vụ, giải pháp đột phá của Đảng bộ phường trong xây dựng các tiêu chí xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững”.
Đồng chí Nguyễn Huỳnh Phương – Bí thư Đảng ủy Phường 1 tham luận với chủ đề: “Một số nhiệm vụ, giải pháp đột phá
của Đảng bộ phường trong xây dựng các tiêu chí xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm – Bí thư Đảng ủy Phường 2 tham luận với nội dung: “Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc phường trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư văn hóa”.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm – Bí thư Đảng ủy Phường 2 tham luận với nội dung: “Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc phường trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư văn hóa”.


Trong buổi chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành phần việc quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo Lâm Đồng Online sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên làm việc này bắt đầu vào lúc 14 giờ 00.

Nguồn tin: HỮU SANG - KHÁNH PHÚC - VĂN BÁU - HOÀNG ANH (Báo Lâm Đồng)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 419 | lượt tải:466

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 389 | lượt tải:343

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 341 | lượt tải:532

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 367 | lượt tải:883

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 1 NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 388 | lượt tải:544
tallieusinhhoatchidoan1
LOGOTD
vb twdoan
b4
cam nang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,309
  • Tháng hiện tại49,291
  • Tổng lượt truy cập1,774,325
Vì biển đảo quê hương
Liên kết Website
connectfb
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây