NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2024

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Thứ sáu - 10/07/2020 06:16
(LĐ online) - Ngày 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội
Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Triệu được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI; 2 đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Đoàn Kim Đình được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bầu Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Vũ Trọng Thân được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VI.  
 

 

Phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, đại diện Ban Chấp hành khóa mới, khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI xin hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đi vào cuộc sống để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra”.

Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI gồm 23 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết. 


 
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI ra mắt Đại hội

 

Đại hội cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI.


 

 
Theo đó, Đại hội đã quyết nghị các mục tiêu chủ yếu đến năm 2025; thống nhất thực hiện các khâu đột phá phát triển, gồm: Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cải cách hành chính đổi mới công tác cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đảm bảo đồng bộ, kết nối thông suốt các khu vực đô thị, có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hiện đại, làm thay đổi diện mạo của thành phố, xứng tầm đô thị trung tâm vùng phía Nam của tỉnh. Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, quy hoạch và xây dựng các khu du lịch tổng hợp, sinh thái. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống cây trồng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh.
 
Đại hội cũng thống nhất các công trình, dự án trọng điểm. Ngoài tiếp tục thực hiện các công trình trọng điểm còn lại đã được đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V; trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, còn có các công trình trọng điểm được triển khai thực hiện. Trong đó, các công trình trọng điểm từ ngân sách nhà nước, gồm: Khu sinh hoạt Thanh Thiếu Niên thành phố; Dự án cải tạo suối Hà Giang - Phường I; Dự án hồ B’Lao S're gắn với nạo vét các sông, suối, hồ để phòng, chống ngập lụt tại địa bàn xã Lộc Châu, xã Đại Lào và phường B'Lao. Các công trình, dự án thu hút đầu tư, vận dụng các cơ chể đặc thù, gồm: Công trình đầu mối, nhà máy, hệ thống cấp nước và hệ thống xử lý nước thải (từ nguồn vốn ODA); Dự án hồ Nam Phương I; Dự án hồ Nam Phương II (gắn với Trung tâm thời trang tơ lụa); Dự án Tổ hợp dịch vụ - khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (tại khu vực chợ Bảo Lộc cũ); Dự án Bệnh viện chất lượng cao tại cơ sở cũ của Bệnh viện II Lâm Đồng; Dự án thương mại dịch vụ B'Lao Xanh; Khu tổ hợp dịch vụ - du lịch sinh thái - Sân golf - cáp treo núi Sapung; Dự án sân golf và nghỉ dưỡng Lộc Phát; Dự án Sân bay Lộc Phát. 
 
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI
 
Đại hội tán thành các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỳ cương, đoàn kết, thống nhất, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của các tổ chức đảng, chủ động triển khai cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò đại diện của Mặt trận, đoàn thể trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm chức năng giám sát, phản biện xã hội, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp. 
 
Chủ động đề xuất và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đặc thù; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn đồng bộ, hiện đại; thực hiện tốt các chương trình về xây dựng đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Phát triển hài hòa các ngành kinh tế phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển đô thị sinh thái. Phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ - du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng sự liên kết nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm có lợi thế của thành phố, từ đó gia tăng quy mô và giá trị sản xuất của các ngành kinh tế. 
 
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy giá trị văn hoá tinh thần, xây dựng con người vùng đất Bảo Lộc phát triển hài hòa trong môi trường đô thị an toàn, văn minh, thân thiện; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá phù hợp với sự tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề cao kỷ cương, kỷ luật, thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, hướng đến xây dựng xã hội an toàn, ổn định. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhấn mạnh: Với tinh thần nhìn thẳng sự thật và cầu thị, Đại hội đã rút ra kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020 và xác định quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025 với các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị - tư tưởng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, quan hệ phối hợp của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cấp ủy để đổi mới phương thức xây dựng nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện; củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò đại diện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bảo đảm chức năng giám sát, phản biện xã hội, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp. 
 
Phát huy giá trị văn hoá tinh thần, xây dựng con người Bảo Lộc hiền hòa, thanh lịch, mến khách, phát triển hài hòa trong môi trường đô thị an toàn, văn minh, thân thiện; đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân trong phát triển toàn diện của thành phố.
 
Thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Bảo Lộc với vai trò đô thị chức năng khu vực, trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía Nam của tỉnh, tăng cường phát triển du lịch, quy hoạch và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, đạt tiêu chí đô thị loại II. Tập trung đẩy nhanh các dự án tiềm năng, có quy mô lớn để phát huy thế mạnh vốn có của Bảo Lộc.
 

Nguồn tin: HỮU SANG - KHÁNH PHÚC (Báo Lâm Đồng):

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 489 | lượt tải:566

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 440 | lượt tải:396

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 396 | lượt tải:625

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 418 | lượt tải:1059

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 1 NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 457 | lượt tải:631
tallieusinhhoatchidoan1
LOGOTD
vb twdoan
b4
cam nang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,397
  • Tháng hiện tại31,282
  • Tổng lượt truy cập1,813,361
Vì biển đảo quê hương
Liên kết Website
connectfb
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây