NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2024

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ sáu - 16/10/2020 06:04
(LĐ online) - Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phiên làm việc cuối. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã dự và chúc mừng tại phiên bế mạc.


Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI thay mặt các đồng chí được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gửi lời cảm ơn tới sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI xin hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy hết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ thường xuyên của các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp, chia sẻ của các sở, ban, ngành, địa phương; sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà”.
 

Tiếp sau sự ra mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy đại diện cho Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu hứa trước Đại hội: “Chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, phát huy trách nhiệm, trí tuệ mỗi cá nhân và trí tuệ của tập thể, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại hội. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, chuyển tải kết quả, tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tuyên truyền và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; trong đó, phải kể đến trách nhiệm, vai trò và sự đóng góp quan trọng của từng đồng chí trong Ban Chấp hành suốt nhiệm kỳ vừa qua; tại Đại hội lần này, có một số đồng chí với nhiều lý do, không tiếp tục tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. 

Đại hội và Đảng bộ tỉnh ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí vào hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới, nhưng Đại hội cũng như toàn Đảng bộ tin tưởng và mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào từng bước đi của Đảng bộ cũng như quá trình phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau khi được các đại biểu thông qua đã Quyết nghị: Tán thành những nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phương hướng, mục tiêu phát triển 5 năm (2020-2025) với mục tiêu cụ thể:
 
Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
 
Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. 
 
Phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Phát triển công nghiệp có chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. 
 
Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - nông thôn; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. 
Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 
 
Đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI cũng đề ra 4 khâu đột phá, bao gồm: 
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.
 
Phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ sản xuất, mở đường cho sản xuất phát triển đặc biệt là tạo sự hợp tác và liên kết sâu rộng trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung tổ chức lại các mô hình hợp tác một cách phù hợp, có hiệu quả từ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ... để tạo sự liên kết từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra động lực mới.
 
Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triên hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số,… gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
 
Các công trình trọng điểm, bao gồm: Tiếp tục triển khai đầu tư 8 công trình trọng điểm của giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư mới 9 công trình.


Trong phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI, khẳng định: Sau gần 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, đến thời điểm này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 
Chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội hôm nay là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến lên, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu thành tỉnh khá của cả nước. 
 
Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; quán triệt sâu sắc các văn kiện Đại hội, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ.
 
Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 


Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với những Nghị quyết được đề ra, những chủ trương, mục tiêu hướng tới việc phát triển toàn diện, bền vững và thực sự chăm lo cho đời sống của người dân, Đại hội lần thứ XI hy vọng sẽ đạt được nhiều kết quả thắng lợi, tạo được niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của các tầng lớp nhân dân đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng Online

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 419 | lượt tải:466

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 389 | lượt tải:343

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 341 | lượt tải:532

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 367 | lượt tải:883

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 1 NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 388 | lượt tải:544
tallieusinhhoatchidoan1
LOGOTD
vb twdoan
b4
cam nang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,239
  • Tháng hiện tại49,221
  • Tổng lượt truy cập1,774,255
Vì biển đảo quê hương
Liên kết Website
connectfb
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây