NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2024
HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ BẢO LỘC ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ

HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ BẢO LỘC ĐẾN VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ

 •   22/08/2022 03:50:57 AM
 •   Đã xem: 1517
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17-19/8/2022 Ban thường vụ Thành đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bảo Lộc đến với địa chỉ đỏ”cho 40 Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên
GIỚI THIỆU SÁCH VỀ BÁC

GIỚI THIỆU SÁCH VỀ BÁC

 •   03/07/2023 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 1594
 •   Phản hồi: 0
ĐỂ SỨC SỐNG, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÃI TRƯỜNG TỒN!

ĐỂ SỨC SỐNG, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÃI TRƯỜNG TỒN!

 •   27/12/2021 02:40:39 AM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.
Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

 •   26/11/2021 04:11:53 AM
 •   Đã xem: 609
 •   Phản hồi: 0
Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Đoàn kết thực sự để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc… hoàn toàn trái ngược với “đoàn kết xuôi chiều”, dân chủ hình thức, thậm chí kéo bè, kéo cánh để tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
LÒNG NHÂN ÁI BAO LA TRONG BẢN NĂNG CỦA BÁC HỒ!

LÒNG NHÂN ÁI BAO LA TRONG BẢN NĂNG CỦA BÁC HỒ!

 •   17/11/2021 02:33:55 AM
 •   Đã xem: 783
 •   Phản hồi: 0
Chúng ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về lòng nhân ái bao la của Bác Hồ. Nhà thơ Tố Hữu trong tác phẩm nổi tiếng Bác ơi viết ngày 6-9-1969, chỉ vài ngày sau khi Bác Hồ từ trần, đã có những câu rất hay: “Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi/ Năm canh bớt nặng nỗi thương đời/ Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người. (…) Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa/ Tự do cho mỗi đời nô lệ/ Sữa để em thơ, lụa tặng già…”. Câu chuyện dưới đây ít khi được kể lại nhưng lại được những người trong cuộc nhận định thành một khái quát có giá trị biểu tượng sâu sắc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư bản tư nhân và việc tạo điều kiện phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân hiện nay ​

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư bản tư nhân và việc tạo điều kiện phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân hiện nay ​

 •   22/10/2021 10:30:20 AM
 •   Đã xem: 932
 •   Phản hồi: 0
76 năm trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “Gửi giới công thương Việt Nam”. Trong đó thể hiện sự quan tâm cũng như tư tưởng chỉ đạo của Người về vấn đề kinh tế tư bản tư nhân. Cho đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn sâu sắc.
GIẢI PHÓNG “MỘT NỬA THẾ GIỚI” NHƯ LỜI BÁC DẶN

GIẢI PHÓNG “MỘT NỬA THẾ GIỚI” NHƯ LỜI BÁC DẶN

 •   18/10/2021 05:20:19 AM
 •   Đã xem: 1506
 •   Phản hồi: 0
Suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho phụ nữ những tình cảm đặc biệt. Không chỉ đánh giá đúng vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Người còn nhấn mạnh yêu cầu giải phóng “phần nửa xã hội” và luôn là nguồn động viên, cổ vũ cho phụ nữ Việt Nam phấn đấu vươn lên.
Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

Đoàn kết, lời căn dặn thiết tha của Bác

 •   14/10/2021 01:57:04 PM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc và xây dưng khối đại đoàn kết toàn dân có giá trị lí luận và thực tiễn hết sức quan trọng. Bác khẳng định trong Di chúc: Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ tịch

Cuộc sống giản dị của Bác ở Phủ Chủ tịch

 •   27/09/2021 04:54:12 AM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Mùa hè nóng lắm, Hà Nội là vào nơi nóng bậc nhất ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng như đã nói, Bác không cho lắp máy điều hòa không khí. Còn quạt máy thì cho đến năm 78,79 tuổi, Bác vẫn không chịu dùng quạt trần và quạt để bàn.
Bác Hồ với thế hệ trẻ

Bác Hồ với thế hệ trẻ

 •   12/09/2021 11:57:50 PM
 •   Đã xem: 1068
 •   Phản hồi: 0
Hỏi chuyện đồng chí Vũ Kỳ

- Làm thư ký cho Bác đã hai mươi bốn năm, có bao giờ anh thấy Bác tự cho mình là một "ông già" không? Và Bác đã làm gì để chống lại tâm lý "ông già" ấy?
Báo chí - “Vũ khí” tư tưởng sắc bén của các nhà cách mạng

Báo chí - “Vũ khí” tư tưởng sắc bén của các nhà cách mạng

 •   30/08/2021 06:17:51 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Tiếp cận ở chức năng tư tưởng của báo chí cho thấy, báo chí là phương tiện làm công tác tư tưởng rất lợi hại. Thông tin báo chí tác động vào tư tưởng, tình cảm của quần chúng, từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của công chúng. Chính vì vậy, các nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị đều nắm lấy báo chí để làm vũ khí tư tưởng.
Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

 •   15/08/2021 11:15:41 PM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là di sản tinh thần vô giá, là nền tảng sức mạnh và là chìa khóa để triển khai thắng lợi, hiệu quả đường lối, chiến lược và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta qua các giai đoạn cách mạng. Hiện nay, đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế khi tình hình trong nước và quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là việc làm cấp thiết để mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
NHỮNG BỨC THƯ GIÀU LÒNG HIẾU NGHĨA CỦA BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

NHỮNG BỨC THƯ GIÀU LÒNG HIẾU NGHĨA CỦA BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

 •   25/07/2021 12:29:51 AM
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27-7-1947, theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên ngày Thương binh Liệt sỹ được tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc. Từ đó hàng năm cứ đến dịp này Bác Hồ lại viết thư nhắc nhở về tổ chức ngày Thương binh Liệt sỹ sao cho thiết thực. Từ những lá thư đầu tiên cho đến Bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta Người luôn căn dặn đồng bào ta phải tỏ lòng hiếu nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ.
Những câu chuyện về Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Những câu chuyện về Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

 •   11/07/2021 11:17:50 PM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm tới sự hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ. Đó là những con người dũng cảm xả thân cho Tổ quốc được độc lập, tự do; cống hiến cả tuổi xanh của mình cho tương lai đất nước. Người nêu rõ: “Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Cảm thông với những thiệt thòi của thương binh, liệt sĩ và gia đình họ trong cuộc sống hoà bình, Bác đã kêu gọi đồng bào chia sẻ với những tâm tư, mất mát lớn của thương binh, liệt sĩ.
Câu chuyện: “NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ”

Câu chuyện: “NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG CỦA BÁC HỒ”

 •   17/06/2021 05:31:14 AM
 •   Đã xem: 1332
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8/1969, sức khỏe của Bác đã suy giảm, nhưng Người vẫn lên xuống nhà sàn làm việc và nghe báo cáo tình hình. Theo đề nghị của bác sĩ, ngày 18/8, Bác được chuyển xuống ở và làm việc tại ngôi nhà A67. Ngôi nhà này chỉ cách nhà sàn của Bác vài chục bước chân, tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của Người.
Nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2021

Nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2021

 •   16/06/2021 05:06:27 AM
 •   Đã xem: 1232
 •   Phản hồi: 0
Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021): Mốc son vàng của lịch sử dân tộc

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021): Mốc son vàng của lịch sử dân tộc

 •   03/06/2021 09:27:00 PM
 •   Đã xem: 788
 •   Phản hồi: 0
Vào cuối thế kỷ XIX, dân tộc Việt Nam bị thực dân Pháp thống trị.Khi đó, thực dân Pháp và giai cấp phong kiến đã cấu kết với nhau thống trị nước ta, dân ta một cổ hai tròng, thân phận nô lệ bị đọa đày áp bức và đau khổ không kể xiết. Các phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng Việt Nam, tuy nổ ra liên tiếp và theo nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau, nhiều nhà yêu nước nổi tiếng như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... đi tìm đường cứu nước, nhưng kết cục đều bị thất bại.
BÁC HỒ GỬI THƯ CHO CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI NHÂN NGÀY 01/6

BÁC HỒ GỬI THƯ CHO CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI NHÂN NGÀY 01/6

 •   31/05/2021 10:53:01 AM
 •   Đã xem: 738
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Tháng Năm nhớ Bác

 •   27/05/2021 06:06:59 AM
 •   Đã xem: 459
 •   Phản hồi: 0
Cứ đến ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc” và chính vì thế, mỗi dịp sinh nhật Bác là một lần chúng ta lại thấy sáng ngời đức tính giản dị, khiêm nhường của con người vĩ đại ấy.
Câu chuyện: Bác Hồ với Lê-nin

Câu chuyện: Bác Hồ với Lê-nin

 •   08/04/2021 11:51:24 PM
 •   Đã xem: 1403
 •   Phản hồi: 0
Dấu ấn sâu đậm trên hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là khi Người được tiếp xúc với học thuyết của Lê-nin về vấn đề giải phóng thuộc địa từ những năm 20 của thế kỷ 20. Ngay từ đấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh viết nhiều tác phẩm về Lê-nin và cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, ca ngợi thiên tài và tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Lê-nin. Tin tưởng và đi theo con đường cách mạng do Lê-nin lãnh đạo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ủng hộ Quốc tế Ba do Lê-nin thành lập. Ðồng thời ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Hồ Chí Minh và bài học trọng dụng nhân tài

Hồ Chí Minh và bài học trọng dụng nhân tài

 •   09/03/2021 07:15:12 PM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, nhiều trí thức có tài, có đức như Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Phan Anh, Hoàng Minh Giám, Trần Đại Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng…, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều tín phục Bác Hồ, một lòng đi theo cách mạng và đã đóng góp phần tích cực nhất của đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
BÁC HỒ NÓI CHUYỆN "TẾT" VÀ "XUÂN"

BÁC HỒ NÓI CHUYỆN "TẾT" VÀ "XUÂN"

 •   16/02/2021 07:22:10 PM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
Trong một bài báo viết cho Tạp chí "Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân" vào đầu năm 1952 (Xuân Nhâm Thìn), Bác Hồ kể với bạn bè quốc tế mùa Xuân ở Việt Nam
Câu chuyện: "BÁC HỒ NÓI CHUYỆN "TẾT" VÀ "XUÂN"

Câu chuyện: "BÁC HỒ NÓI CHUYỆN "TẾT" VÀ "XUÂN"

 •   31/01/2021 10:11:19 PM
 •   Đã xem: 1018
 •   Phản hồi: 0
Bác Hồ tuy đã đi xa, nhưng người Việt Nam cảm thấy như Bác vẫn ở bên cạnh mình. Và cứ mỗi dịp Xuân về, nhân dân ta vẫn cảm thấy như có Bác trong ngày Tết ấm áp, vẫn nghe rõ những lời Bác căn dặn
Câu chuyện: Xuân về kể chuyện Bác đến thăm người nghèo

Câu chuyện: Xuân về kể chuyện Bác đến thăm người nghèo

 •   10/01/2021 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 1880
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bật là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Các tin khác

tallieusinhhoatchidoan1
LOGOTD
vb twdoan
b4
cam nang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Thống kê
 • Đang truy cập26
 • Hôm nay1,279
 • Tháng hiện tại35,072
 • Tổng lượt truy cập1,864,806
Vì biển đảo quê hương
Liên kết Website
connectfb
VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Thời gian đăng: 02/07/2024

lượt xem: 59 | lượt tải:40

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 549 | lượt tải:701

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 498 | lượt tải:425

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 445 | lượt tải:723

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 520 | lượt tải:1342
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây