NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2024

Kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Thứ sáu - 01/12/2023 04:31
      Lịch sử truyền thống kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2023)
3

      Lịch sử ra đời:
       Trong những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tình hình thế giới và trong nước hết sức khó khăn, phức tạp;chế độ XHCH ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ; nước ta đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn cả về chính trị, kinh tế, xã hội. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” âm mưu bạo loạn lật đổ, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. 
Trước tình hình đó, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc, các thế hệ Cựu chiến binh Việt Nam có nguyện vọng thiết tha được tập hợp thành một tổ chức thồng nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng để động viên nhau giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, góp phần đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển đi lên.
Trước yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của các Cựu chiến binh cả nước, ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa VI) đã Quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 06/12 hàng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 24/02/1990, Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (nay là Chính phủ) quyết định về cơ cấu tổ chức, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Ngày 14/4/1990, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định công nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam ra đời đánh dấu một mốc quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của các Cựu chiến binh, đem đến cho anh chị em nguồn động viên mới, phấn khởi, tin tưởng, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới của cách mạng và có điều kiện thông qua tổ chức hợp pháp của mình, tiếp tục đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng vệ bảo vệ Tổ quốc.
Từ ngày thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, ngày 08/01/2002, Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa IX) đã ra Nghị Quyết số 09-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Khẳng định quan điểm, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh; chỉ rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Hội Cựu chiến binh Việt Nam “Là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của Cựu chiến binh, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội”.
Nhiệm vụ chung của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là: “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”. Trên cơ sở đó, năm 2005, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh nhằm cụ thể hóa về mặt pháp lý các vấn đề về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
       Những kết quả đạt được trong năm 2023 của các cấp Hội thành phố Bảo Lộc:
2 4
 
4

       Trong năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo các cấp Hội thành phố Bảo Lộc đã tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, đã thu hút được 101 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 3035 hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trên 100% kế hoạch. Nổi bật, như phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi và Cuộc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ giảm nghèo và xóa nhà dột nát trong nội bộ Hội Cựu chiến binh thành phố. Kết quả, trong năm 2023, có 36 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 10 hội viên so với năm 2022; giúp nhau 250 ngày công, trao tặng 425 phần quà trị giá ~108 triệu đồng, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng 7,5 ha, tạo việc làm cho 28 hội viên, 15 con em hội viên, đến nay cơ bản không còn hội viên nghèo ở nhà dột nát, tạm bợ.
Ngoài ra, các cấp Hội còn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục, giới thiệu 48 đoàn viên, hội viên ưu tú để chi bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó 46 là đoàn viên thanh niên và 02 hội viên Cựu chiến binh…
       Phát huy truyền thống 34 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh thành phố Bảo Lộc đã thực sự là nơi đoàn kết, tập hợp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội Cựu chiến binh thành phố, lực lượng hội Cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp quan trong vào công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước, nhiều ý kiến và đề xuất của Cựu chiến binh đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết, các chế độ, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Cựu chiến binh đã được triển khai thực hiện, có tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của Cựu chiến binh và nhân dân, động viên anh chị em Cựu chiến binh khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.


 

Tác giả bài viết: Phạm Thế Long - Phó Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Thời gian đăng: 02/07/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:40

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 549 | lượt tải:701

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 498 | lượt tải:425

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 445 | lượt tải:723

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 520 | lượt tải:1342
tallieusinhhoatchidoan1
LOGOTD
vb twdoan
b4
cam nang
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,279
  • Tháng hiện tại34,814
  • Tổng lượt truy cập1,864,548
Vì biển đảo quê hương
Liên kết Website
connectfb
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây