KH Cuộc thi ảnh "Nét đẹp màu áo xanh" năm 2019

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp màu áo xanh" năm 2019

Số kí hiệu Kế hoạch 59 - KH/ĐTN ngày 15.10.19
Ngày ban hành 14/10/2019
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Đoàn Thanh niên
Cơ quan ban hành Thành đoàn Bảo Lộc
Người ký Đỗ Mạnh Tường

Nội dung

TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC
***
Số: 59 -KH/ĐTN

 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019
--------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố Bảo Lộc năm 2019, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; chào mừng Tuần văn hóa trà – tơ lụa Bảo Lộc năm 2019.
Thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội; góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên với các mục tiêu, khát vọng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Tuyên truyền về vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu niên với tổ chức Đoàn - Hội - Đội.
Cuộc thi đảm bảo thiết thực, nội dung phù hợp, hình thức đa dạng, sinh động, cách tiếp cận dễ dàng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn xã hội tham gia; có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc.

II. NỘI DUNG, THỂ LỆ

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019

2. Đối tượng dự thi

- Cá nhân: Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên không quá 35 tuổi đang sinh sống, làm việc học tập trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
- Tập thể: Đoàn xã phường, trường học và Đoàn trực thuộc.
- Không giới hạn số lượng ảnh dự thi của mỗi cá nhân.

3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 30/12/2019. Tổ chức và tính kết quả thành 3 đợt thi.

Đợt 1: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
Đợt 2: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019.
Đợt 3: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 30/12/2019.
Thời gian tính lượt bình chọn mỗi đợt: Từ lúc đăng ảnh dự thi lên Album Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019 đến ngày 14 tháng 11, 14 tháng 12 và ngày 30/12/2019.

4. Nội dung, yêu cầu với ảnh dự thi

Hình ảnh dự thi thể hiện các hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Bảo Lộc trong các hoạt động thanh niên tình nguyện năm 2019: Hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...
Hình ảnh thể hiện được tinh thần xung kích, hăng hái, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố Bảo Lộc trong việc góp phần xây dựng quê hương đất nước, văn minh, giàu đẹp. Hình ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về các hoạt động tình nguyện, lao động, học tập, những hành động đẹp và ý nghĩa của đoàn viên, thanh thiếu niên.
Hình ảnh dự thi cần chuyển tải được ý nghĩa, kết quả và tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bảo Lộc.
Không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Ảnh phải được chụp trong thời gian tổ chức thi.

5. Cơ cấu giải thưởng

Giải tập thể chung cuộc (kết thúc cuộc thi).
Giải cá nhân chung cuộc ( kết thúc cuộc thi).
Giải thưởng cá nhân theo từng tháng (BTC sẽ giành cho cá nhân có chú thích ảnh hay nhất).

6. Thể lệ cuộc thi: Ban hành kèm theo Kế hoạch này.

III. BAN TỔ CHỨC

- Trưởng ban Tổ chức: Đ/c Đỗ Mạnh Tường –Bí thư Thành đoàn.
- Phó Ban: Đ/c Thân Nguyễn Vĩnh Thắng – PBT Thành đoàn, chủ tịch UB Hội LHTN thành phố.
- Các thành viên:
+ Đồng chí Phạm Thế Long – Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN thành phố.
+ Các đồng chí là Bí thư các Đoàn xã, phường; Bí thư các trường Cao đẳng, THPT, TTGDNN – GDTX Bảo Lộc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành đoàn

Xây dựng, triển khai Kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức cuộc thi.
Phối hợp các đơn vị tổ chức truyền thông về Cuộc thi.
Ban Thường vụ Thành đoàn giao Văn phòng Thành đoàn là bộ phận thường trực phụ trách tham mưu tổ chức Cuộc thi. Đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi, các thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên Website và Facebook Thành đoàn.

2. Các cơ sở Đoàn và Chi Đoàn trực thuộc

Thông báo, tuyên truyền, triển khai cuộc thi ảnh đến 100% các cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên.
Đảm bảo mỗi Cơ sở Đoàn xã phường, Đoàn trường học mỗi tháng có ít nhất 100 ảnh gửi tham gia cuộc thi; Chi đoàn trực thuộc có ít nhất 20 ảnh tham gia cuộc thi.
File ảnh dự thi các tập thể và cá nhân vui lòng gửi về địa chỉ Email: Netdepmauaoxanh@gmail.com (có chú thích ảnh).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019. Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị Các cơ sở Đoàn xã, phường, trường học Chi Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra./.
 

Nơi nhận:
- Tỉnh đoàn Lâm Đồng;
- Ban Tuyên giáo, Đoàn kết tỉnh đoàn;
- Ban Dân vận Th.U, Tuyên giáo Th.U;
- BTV Thành đoàn, Uỷ ban Hội TP;
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu: VP, Website Thành đoàn.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Đã ký

Đỗ Mạnh Tường
 
TỈNH ĐOÀN LÂM ĐỒNG
BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

***
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bảo Lộc, ngày 15 tháng 10 năm 2019

THỂ LỆ

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019
 (Ban hành kèm thê Kế hoạch số  -KH/ĐTN, ngày 15/10/2019 của
Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Cuộc thi ảnh

“Nét đẹp màu áo xanh”năm 2019)
-------------------

1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019

2. Đối tượng dự thi

- Cá nhân: Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên không quá 35 tuổi đang sinh sống, làm việc học tập trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
- Tập thể: Đoàn xã phường, trường học và Đoàn trực thuộc.
- Không giới hạn số lượng ảnh dự thi của mỗi cá nhân.

3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 30/12/2019. Tổ chức thành 3 đợt thi theo tháng và tính kết quả 3 tháng.

Đợt 1: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 14/11/2019.
Đợt 2: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 14/12/2019.
Đợt 3: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 30/12/2019.
Thời gian tính lượt bình chọn mỗi đợt: Từ lúc đăng ảnh dự thi lên Album Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019 đến ngày 14 tháng 11, tháng 12 và ngày 30/12/2019.

4. Nội dung, yêu cầu với ảnh dự thi

Hình ảnh dự thi thể hiện các hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ Bảo Lộc trong các hoạt động thanh niên tình nguyện năm 2019: Hoạt động tuổi trẻ chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...
Hình ảnh thể hiện được tinh thần xung kích, hăng hái, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố Bảo Lộc trong việc góp phần xây dựng quê hương đất nước, văn minh, giàu đẹp. Hình ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về các hoạt động tình nguyện, lao động, học tập, những hành động đẹp và ý nghĩa của đoàn viên, thanh thiếu niên.
Hình ảnh dự thi cần chuyển tải được ý nghĩa, kết quả và tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Bảo Lộc.
Không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật; không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
Ảnh phải được chụp trong thời gian tổ chức thi.

5. Hình thức dự thi:

Gửi ảnh và bình chọn ảnh trên các Facebook: Tuổi trẻ Bảo Lộc (https://www.facebook.com/tuoitrebaoloc)Fanpage: Thành đoàn Bảo Lộc (https://www.facebook.com/pg/Thành-đoàn-Bảo-Lộc-2069354676454119).
Cách thức dự thi: Gửi ảnh tham gia qua địa chỉ Email: Netdepmauaoxanh@gmail.com ghi đầy đủ các thông tin:
- Họ tên:
- Năm sinh:
- Đơn vị: (Ghi theo đơn vị cơ sở trực thuộc Đoàn cấp mình).
- Số điện thoại liên hệ và địa chỉ Facebook:
- Chú thích ảnh (một đoạn thuyết minh, lời chú thích - dưới 100 từ) với nội dung: Thể hiện niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tinh thần xung kích, hăng hái, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu niên trong việc góp phần xây dựng quê hương đất nước, văn minh, giàu đẹp; thể hiện những kỷ niệm, những suy nghĩ về các hoạt động tình nguyện, lao động, học tập, những hành động đẹp và ý nghĩa của đoàn viên, thanh thiếu niên; hoặc bày tỏ lòng quyết tâm, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi kiểm duyệt bài dự thi không vi phạm các quy định đặt ra, Ban Tổ chức sẽ đăng bài dự thi trên Album Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh”năm 2019 tại Fanpage Thành đoàn Bảo Lộc và facebook Tuổi trẻ Bảo Lộc.

6. Cách thức bình chọn

Bước 1: Like các Fanpage: Thành đoàn Bảo Lộc và facebook Tuổi trẻ Bảo Lộc.
Bước 2: Chia sẻ ảnh dự thi trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai.
Bước 3: Kêu gọi cộng đồng bình chọn ảnh bằng cách thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) ảnh của người dự thi trên Album Cuộc thi ảnh “Nét đẹp màu áo xanh” năm 2019:  
- Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.
- Đối với các hình dự thi, mỗi người tham gia bình chọn cho thí sinh chỉ được phép bình luận, chia sẻ hình dự thi 01 lần. Những thí sinh có hình thức gian lận về lượt thích, bình luận, chia sẻ, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả dự thi.

7. Tiêu chí chấm giải

Hoàn thành đủ các bước 1 và 2 ở trên. Sau đó tính lượt bình chọn trên cơ sở: Tính tổng số lượt thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) ảnh dự thi trên Fanpage Thành đoàn Bảo Lộc và Facebook Tuổi trẻ Bảo Lộc. Mỗi lượt thích được tính 01 điểm, lượt bình luận được tính 02 điểm, lượt chia sẻ được tính 03 điểm.
Lưu ý: Chỉ các bình luận mang tính biểu dương phong trào thì được tính, các bình luận khác BTC sẽ xóa và không tính.

8. Giải thưởng

8.1. Giải thưởng tập thể trong thời gian tổ chức cuộc thi
- 01 giải nhất tập thể dành cho đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi nhiều nhất trong 3 kỳ tổ chức cuộc thi: Giấy khen, kèm tiền thưởng trị giá 500.000 đồng.
- 01 giải nhì tập thể dành cho đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi đứng thứ hai trong 3 kỳ tổ chức cuộc thi: Giấy khen, kèm tiền thưởng trị giá 300.000 đồng.
- 01 giải ba tập thể dành cho đơn vị có số lượng người tham gia Cuộc thi đứng thứ ba trong 3 kỳ tổ chức cuộc thi: Giấy khen, kèm tiền thưởng trị giá 200.000 đồng.
8.2. Giải thưởng cá nhân theo từng đợt:
- 01 giải nhất cá nhân dành cho ảnh có số lượt bình chọn cao nhất mỗi đợt: Giấy chứng nhận kèm giải thưởng trị giá 100.000 đồng.
- 03 giải nhì cá nhân dành cho ảnh có số lượt bình chọn cao thứ hai mỗi đợt: Giấy chứng nhận kèm giải thưởng trị giá 50.000 đồng.

* Mỗi tác giả dự thi chỉ được xét nhận 01 giải cao nhất. Ảnh khác của người dự thi dù đạt số lượng bình chọn cao tiếp theo vẫn không được xét trao giải thấp hơn trong kỳ. Tuy nhiên, số lượng ảnh dự thi có lượt bình chọn trong top 10 sẽ được tính thi thành tích trong 3 đợt.
8.3. Giải cá nhân trong 3 đợt tổ chức cuộc thi
- 01 giải nhất cá nhân dành cho tác giả có nhiều ảnh dự thi nhất đạt số lượng bình chọn cao trong top 10 mỗi đợt, nếu số lượng ảnh bằng nhau, thì tính tổng lượt bình chọn của các ảnh: Giấy khen, kèm giải thưởng trị giá 300.000 đồng.
- 01 giải nhì cá nhân dành cho tác giả có nhiều ảnh dự thi thứ hai đạt số lượng bình chọn cao trong top 10 mỗi đợt, nếu số lượng ảnh bằng nhau, thì tính tổng lượt bình chọn của các ảnh: Giấy khen, kèm giải thưởng trị giá 200.000 đồng.
- 01 giải ba cá nhân dành cho tác giả có nhiều ảnh dự thi thứ ba đạt số lượng bình chọn cao trong top 10 mỗi đợt, nếu số lượng ảnh bằng nhau, thì tính tổng lượt bình chọn của các ảnh: Giấy khen, kèm giải thưởng trị giá 100.000 đồng.
- 03 giải đặc biệt dành cho ảnh có chú thích (một đoạn thuyết minh, lời chú thích) ấn tượng nhất do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố: Giấy khen kèm giải thưởng trị giá 150.000 đồng.

9. Thông báo kết quả và trao giải 

Thời gian công bố kết quả các đợt thi: Ngày 22/11; 22/12 và 05/01/2020.
Thời gian trao giải thưởng từng đợt: Trong thời gian 5 ngày sau ngày công bố kết quả. Ban Tổ chức sẽ liên hệ đại diện các tập thể và cá nhân để tổ chức trao giải thưởng.
Công bố và trao thưởng kết quả chung cuộc của cuộc thi: Vào tối 07/01/2020 trong đêm hội kỷ niệm ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam.

10. Các quy định khác

- Bản Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải và công bố.
- Ban Tổ chức giữ quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình hay cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ Cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình. Mọi sự thay đổi đều được thông báo công khai, kịp thời lên Fanpage Tuổi trẻ Bảo Lộc đều được coi là hợp lệ. Quyết định của Ban Tổ chức về các khiếu nại liên quan đến bài thi là quyết định cuối cùng.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu người tham dự cung cấp thông tin cá nhân không chính xác.
- Khi người tham dự đã gửi bài dự thi, có nghĩa là người tham dự đã đồng ý với Thể lệ của Cuộc thi.
- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.
- Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra về giải thưởng, quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.
Mọi thông tin cần giải đáp về Cuộc thi vui lòng liên hệ Văn phòng Thành đoàn, địa chỉ: 05 Kim Đồng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, điện thoại: 02633.864080 hoặc đồng chí Phạm Thế Long – Văn phòng Thành đoàn, điện thoại 0937.706206./.

 File đính kèm

Các văn bản cùng người ký "Đỗ Mạnh Tường"

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,252
  • Tháng hiện tại49,234
  • Tổng lượt truy cập1,774,268
Vì biển đảo quê hương
connectfb
VĂN BẢN MỚI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TP. BẢO LỘC NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 419 | lượt tải:466

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG LỘC SƠN NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 28/01/2024

lượt xem: 389 | lượt tải:343

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐẠI LÀO NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 22/01/2024

lượt xem: 341 | lượt tải:532

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐA

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ ĐAMB'RI NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 17/01/2024

lượt xem: 367 | lượt tải:883

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG 1 NHIỆM KỲ 2024-2029

Thời gian đăng: 09/01/2024

lượt xem: 388 | lượt tải:544
Top
top


Down
down
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây